Fosfaatrechten kopen via Fosfaatstroom

Fosfaatrechten kopen: zo werkt het

Bent u geïnteresseerd in het kopen van fosfaatrechten, dan staan de agrarische makelaars van Fosfaatstroom u graag bij. Zij zijn op de hoogte van het actuele aanbod van fosfaatrechten en gaan voor u op zoek naar een passend aanbod. Op het moment dat er een passend aanbod gevonden is, treedt de agrarische makelaar op als bemiddelaar tussen u als koper en de verkopende partij. Het doel is uiteindelijk op een passende aankoopprijs uit te komen. 

Fosfaatrechten kopen van stap tot stap

Neemt u contact op met een van de makelaarskantoren over kopen van fosfaatrechten, dan kunt u de volgende werkwijze verwachten: 

Opstellen koopovereenkomst en betalingsbrief

De agrarische makelaar stelt een koopovereenkomst en betalingsbrief op, met daarin de afgesproken verkoopprijs en het aantal aangekochte kilogram fosfaatrechten. Om deze koopovereenkomst en betalingsbrief op te stellen, hebben wij enkele gegevens van u nodig. 

Ondertekening koopovereenkomst en betaling waarborgsom op derdengeldenrekening door koper

De gemaakte koopovereenkomst wordt door u als koper ondertekend. In de betalingsbrief die u ontvangt zijn alle details rondom de waarborgsom te vinden, zoals de uiterlijke betaaldatum van het bedrag, het rekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt moet worden en onder welke vermelding. 

Verkoper stelt rechten ter beschikking

Op het moment dat de waarborgsom op de derdengeldenrekening is overgemaakt, is het de beurt aan de verkoper om aan de slag te gaan. De verkoper van de fosfaatrechten wordt verzocht om de fosfaatrechten over te schrijven via zijn persoonlijke RVO-omgeving. 

Koper ondertekent aankoop in zijn RVO-omgeving

Zodra de verkoper de fosfaatrechten heeft overgeschreven naar u als koper, krijgt u een melding in uw eigen RVO-omgeving over de overdracht. Als alles in orde is, ondertekent u in deze omgeving de overdracht van de rechten. Houdt uw persoonlijke RVO profiel dus goed in de gaten. 

Betaling leges aan RVO door koper

Bij het kopen van fosfaatrechten moet u rekening houden Kop 4met verschillende kostenposten. Een daarvan zijn de legeskosten van RVO. Na het ondertekenen van de fosfaatrechten in uw RVO-omgeving, ontvangt u een nota met de legeskosten. Deze moeten op korte termijn voldaan worden. 

Controle door RVO

Op het moment dat de legeskosten van RVO zijn voldaan, is het aan RVO om de overdracht van fosfaatrechten te controleren. Hier staat acht weken de tijd voor. 

Definitieve bijschrijving van de rechten bij de koper

Na maximaal acht weken ontvangt u (als het goed is) bericht over de goedkeuring van de overdracht van de fosfaatrechten. De fosfaatrechten worden op dat moment definitief bijgeschreven in uw RVO-omgeving. Op het moment dat de overdracht van de fosfaatrechten afgerond is door het RVO, ontvangt uw agrarische makelaar graag een bericht. Zij kunnen dan starten met de afwerking van de overdracht van de fosfaatrechten. 

Koper ontvangt BTW nota

Als koper van fosfaatrechten ontvangt u de BTW nota, waarmee de transactie financieel wordt afgerond. De eerder voldane waarborgsom wordt omgezet in koopsom. Vanaf dat moment heeft u als koper van de fosfaatrechten recht op vooraftrek BTW. 

Verkoper wordt uitbetaald door verkopende makelaar

Tot slot wordt de koopsom inclusief BTW vanaf de derdengeldenrekening overgemaakt naar de verkoper. De verkoper van de fosfaatrechten dient vanaf dit moment de BTW aan te geven. 

Fosfaatrechten kopen?

Nadat al deze stappen zijn doorlopen, is de overdracht van de fosfaatrechten compleet. Wilt u fosfaatrechten kopen? De agrarische makelaar bij u in de buurt staat u graag bij met het kopen van fosfaatrechten. Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen, neem gerust contact op met het agrarische makelaarskantoor bij u in de buurt. 

Neem contact op

LBV (plus) interessant voor u?

Nu de LBV (plus) is opengesteld en u overweegt om mee te doen, wilt u uiteraard de afweging maken of deze regeling voor u interessant is, of dat er een betere deal te realiseren is.
De leden van Fosfaatstroom zijn allen onafhankelijke makelaars/gecertificeerde taxateurs, dus u kunt ook voor dit advies bij hen terecht. Bel/mail hen gerust.

Contact opnemen