Fosfaatrechten | Fosfaatstroom

Fosfaatrechten

Wilt u weten wat fosfaatrechten zijn? Waarom fosfaatrechten bestaan? Of bent u veehouder en wilt u meer weten over het fosfaatrechtenstelsel of de handel in fosfaatrechten? Lees hier alles wat u over fosfaatrechten wilt weten.


Fosfaatrechten: wat wilt u weten? 


Wat zijn fosfaatrechten?

Fosfaatrechten zijn de rechten van een melkveehouder die bepalen hoeveel fosfaatuitstoot de melkveehouder mag produceren. Afhankelijk van de hoeveelheid fosfaatrechten die een melkveehouderij heeft, is door de overheid vastgelegd hoeveel fosfaatuitstoot een melkveehouderij mag produceren. Één fosfaatrecht staat gelijk aan de productie van één kilogram fosfaat. 

Waarom bestaan er fosfaatrechten? 

Na het afschaffen van de melkquotum, is de melkveehouderij flink gegroeid. Dit heeft als gevolg gehad dat de uitstoot van fosfaat is verhoogd. Fosfaat is te vinden in de uitwerpselen van o.a. koeien. Te veel uitstoot van fosfaat kan schadelijk zijn voor het milieu. Op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de uitstoot van fosfaat. Om deze na te kunnen leven, is het fosfaatrechtenstelsel in het leven geroepen. Door het invoeren van fosfaatrechten, moet de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komen (en daar blijven). 

Het fosfaatrechtenstelsel 

Om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt en daar ook blijft, is het fosfaatrechtenstelsel opgericht. Dit stelsel focust zich op bedrijven binnen de landbouw waar bedrijfsmatig melkvee wordt gehouden. In 2015 is de uitstoot van het fosfaat hoger geweest dan toegestaan was volgens de Europese wet- en regelgeving. Om te zorgen dat Nederland zich aan de afspraken kan houden, is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd. Produceert een melkveehouderij meer fosfaat dan volgens de fosfaatrechten van de melkveehouderij is toegestaan? Dan kan de overheid een boete opleggen. 

Handelen in fosfaatrechten 

Het is belangrijk dat melkveebedrijven genoeg fosfaatrechten hebben om hun melkvee te houden. Daarom wordt er gehandeld in fosfaatrechten. Als melkveehouderij kunt u fosfaatrechten kopen of verkopen, maar ook fosfaatrechten leasen of verleasen.

Fosfaatrechten overdragen 

Bij de (ver)koop of (ver)lease van fosfaatrechten worden deze overgedragen aan een ander melkveebedrijf.  Bij elke overdracht van fosfaatrechten wordt 10% van de fosfaatrechten afgeroomd. Om deze handel in goede banen te leiden, is het wijs om een agrarische makelaar in te schakelen.

 

 

Onze agrarisch makelaars

Bent u op zoek naar een agrarisch makelaar die u kan ondersteunen bij de koop of verkoop van uw fosfaatrechten? 

Bekijk onze agrarisch makelaars

Afbeelding van een koe

Relevante fosfaatrecht nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen het fosfaatrecht?

Lees al onze fosfaatrechtnieuwsitems

 

LBV (plus) interessant voor u?

Nu de LBV (plus) is opengesteld en u overweegt om mee te doen, wilt u uiteraard de afweging maken of deze regeling voor u interessant is, of dat er een betere deal te realiseren is.
De leden van Fosfaatstroom zijn allen onafhankelijke makelaars/gecertificeerde taxateurs, dus u kunt ook voor dit advies bij hen terecht. Bel/mail hen gerust.

Contact opnemen