Vanaf 2022 mogelijk afromingsvrije lease fosfaatrechten - Bekijk het laatste fosfaatrechten nieuws op Fosfaatstroom.nl

Vanaf 2022 mogelijk afromingsvrije lease fosfaatrechten

01 nov 2021

Het hangt al enige tijd in de lucht, maar nu lijkt het er vanaf 2022 dan echt van te komen. Landbouwminister Carola Schouten wil een afromingsvrije lease van maximaal 100 kilo fosfaatrechten mogelijk maken vanaf komend jaar.

Het doel van deze afromingsvrije lease is om melkveehouders meer flexibiliteit te geven, zodat zij bijvoorbeeld een onverwacht hogere melkproductie op zouden kunnen vangen.

In het wetsvoorstel wordt ook de definitie melkvee duidelijk gedefinieerd. Tot op heden was het voor vleesveehouders onduidelijk of zij voor hun jongvee ook fosfaatrechten nodig hadden. In het wetsvoorstel wordt duidelijk bepaald dat men alleen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee dat voor de melkvee wordt gehouden, of als het jongvee een kalf krijgt of die bestemming heeft.

Fosfaatproductieplafond

Het wetsvoorstel is voor de SGP de aanleiding om nog eens te vragen wat de actuele stand van zaken is rondom de fosfaatrechten. De inschatting is dat het aantal fosfaatrechten inmiddels bijna onder het sectorplafond ligt. In dat geval zou de afroming van 20% weer teruggebracht kunnen worden naar 10%.

Schouten maakte in februari dit jaar bekend dat er 85,4 miljoen fosfaatrechten in de markt waren. Waarvan ruim 84,7 miljoen in gebruik zijn bij de melkveehouderij, dat is onder het fosfaatproductieplafond van de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilo. Maar door de fosfaatrechten in de vleesveehouderij is het totale aanbod fosfaatrechten nog boven het fosfaatproductieplafond.

Het aantal fosfaatrechten in de markt is nog hevig in verandering. Zo kan het aantal nog toenemen als gevolg van juridische procedures en kunnen rechten van vleesveehouders verkocht worden aan melkveehouders. Om deze reden wilde Schouten het afromingspercentage dit jaar nog op 20% houden.

Uw fosfaatrechten (ver)kopen via Fosfaatstroom?

Wilt u goed begeleid worden bij de (ver)koop van uw fosfaatrechten? De agrarische makelaars van Fosfaatstroom doen dit graag voor u. Neem contact op met de agrarische makelaar bij u in de buurt en wees verzekerd van een efficiënte (ver)koop van uw fosfaatrechten.

 

LBV (plus) interessant voor u?

Nu de LBV (plus) is opengesteld en u overweegt om mee te doen, wilt u uiteraard de afweging maken of deze regeling voor u interessant is, of dat er een betere deal te realiseren is.
De leden van Fosfaatstroom zijn allen onafhankelijke makelaars/gecertificeerde taxateurs, dus u kunt ook voor dit advies bij hen terecht. Bel/mail hen gerust.

Contact opnemen